Doorlopend leren en trainen bij Leunzorg.

Bij Leunzorg besteden we bijzonder veel aandacht aan de kwaliteit en competenties van onze gewaardeerde medewerkers. “We willen als team en als individu blijven groeien. Dit doen we o.a. middels maandelijkse ontwikkelingsgesprekken, ondersteuning van gedragsdeskundigen, maar ook met externe trainingen. Niet alleen volgens de wet en regelgeving moeten onze medewerkers met regelmaat worden bijgeschoold, ook met oog op onze eigen ambities willen we doorlopend leren en trainen bij Leunzorg. Zo streven we ernaar om nog beter in te kunnen spelen op de behoeften van onze cliënten en hun familie. Als wijzelf goed in ons vel zitten, zijn we ook beter in staat om de beste zorg te verlenen. Dat klinkt logisch, maar daar moet je dus wel werk van maken!” Aldus Sergio Schellekens, Hoofd zorg / begeleider en oprichter Leunzorg.

Zorg op maat

Afgelopen tijd is er dan ook weer veel geleerd bij en door Leunzorg. Zorg op maat, dus ook trainen, coachen en leren op maat. Binnen Leunzorg hebben we ook te maken met autisme. Dit vraagt in verschillende gevallen een andere benadering. Begin deze maand hebben daarom enkele collega’s de cursus ‘Autisme en een verstandelijke beperking’ gevolgd. De hoofdvraag: Hoe begeleid je mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) in combinatie met een verstandelijke beperking? Deze cursus leerde onze collega’s om anders te kijken naar het gedrag van de cliënt en om interventies aan te passen. Met die kennis en vaardigheden kan ook deze ingewikkelde doelgroep duidelijkheid, voorspelbaarheid en veiligheid geboden worden.

Onze meldplicht

Binnenkort start weer een groep medewerkers aan een opfriscursus voor De Meldcode. Beroepskrachten zijn sinds 1 juli 2013 verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Leunzorg volgt deze regels nauwgezet. De Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Groei is bloei

Naast specialistische trainingen, willen we ook als team blijven groeien. Tijd voor teambuilding! Kloosterhotel Zin in Vught was het decor van deze dag, met als doel: het beste team ooit maken. Onder leiding van onze gedragsdeskundige hebben we samen heel wat stappen gezet. Naast het evalueren van onze huidige bewonersgroep, hebben we samen gekeken welke ontwikkelingen onze bewoners hebben doorgemaakt, van individueel naar leefgroep. Welke processen hebben we zien ontstaan en wat hebben we daarvan geleerd? Hoe gaan we verder met de individuele wensen en behoeften van onze bewoners? En hoe kunnen we binnen onze organisatie de communicatie zo laagdrempelig en transparant mogelijk houden? Al met al een inspirerende dag waarbij alle collega’s een mooie bijdrage hebben kunnen leveren aan het merk ‘Leunzorg’. En dit nog steeds doen, iedere dag weer.

Categories
Over Leunzorg Vacatures